Om programmet

Under tre intensiva år får du lära dig att designa innovativa digitala tjänster och produkter. Du kommer att studera hur teknologi, användarupplevelse och affärsmodeller samspelar för att skapa lösningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Rent praktiskt kommer du att designa mobila tjänster, webbplatser, spel och intranät samt utforska olika former av interaktion. Du arbetar med allt från tal, ljud, grafik och film till gestbaserade gränssnitt och visuell kommunikation.

Ett centralt inslag i programmet är designstudion – en unik och kreativ lärmiljö där du arbetar med andra studenter och lärare i längre designprojekt. Studiometodiken omfattar kompletta projekt, från initiala användarstudier och konceptframtagning till prototyp, testkörning och produktion.

Under utbildningen arbetar du i projekt där du får träffa professionella formgivare, utvecklare och forskare. Med hjälp av deras erfarenhet och kunnande blir du väl förberedd för att forma din egen karriär, oavsett om du väljer att starta eget, ta anställning eller ta dig an en forskarkarriär.

Vår utbildningsfilosofi

Den som väljer att utbilda sig till designer behöver både ha goda teoretiska kunskaper och förmåga att omsätta dessa praktiskt. Därför varvas teori med praktiska moment i designstudion, där du får träna på att arbeta kreativt och effektivt i designprojekt tillsammans med andra. Genom skarpa studiouppdrag och gästföreläsare kopplas utbildning och arbetsliv ihop, och du får möjlighet att lyfta din kompetens och göra dig attraktiv för arbetsgivare.

Examen

Kanidatexamen

Studier utomlands

Programmet har en internationell profil med en hel termins undervisning på engelska och kontinuerliga kontakter med ett flertal branschorganisationer världen över. Därtill finns goda möjligheter att studera utomlands under utbildningstiden via Högskolans breda kontaktnät med utländska universitet.

Övrigt

Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå (magister-/masternivå)

Två killar sitter och diskuterar.